Mặt bằng tầng 8, 17, 19

Mặt bằng tầng VIP - Manhattan Tower

Mặt bằng tầng VIP – Manhattan Tower