Mặt bằng tầng 9-12, 14-16, 18, 20-29

Mặt bằng tầng 9 - Manhattan Tower

  • Căn hộ 2PN, 2WC: các căn số 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14.
  • Căn hộ 3PN, 2WC: các căn số 04, 05, 12, 15, 16