Mặt bằng

Thiết kế 3PN: Nơi mọi trẻ em đều mong ước

Thiết kế 3PN: Nơi mọi trẻ em đều mong ước

Trong mười năm đầu đời của một đứa trẻ, những gì chúng thấy ở người lớn cũng chính là những gì chúng được dạy trong vô thức. Mặt khác, “người thầy” đầu tiên và theo suốt những năm tháng định hình, hình thành và phát triển nhân cách trực tiếp của đứa bé chính là […]